خرمای شاهانی

خرمای شاهانی در مناطق مختلف به نام های مختلف نامیده می شود. بیشتر نخل های جهرم را خرمای شاهانی در بر می گیرد. خرمای شاهانی هم به صورت نرم و هم به صورت خشک در بازار یافت می شود. میوه ی خرمای شاهانی کشیده و باریک است. رطب آن به رنگ قهوه ای می باشد.

خارک این خرما نیز شیرین و لذیذ است و به همین جهت مقداری از آن به صورت خارک استفاده می شود. این نوع از خرما یعنی شاهانی یک عیب بزرگ دارد و آن این است که به علت اینکه نرم و آبدار است در مدت کوتاهی ترش و غیر قابل استفاده می شود. بهترین راه برای مقابله و حل این مشکل احداث سردخانه در نزدیکی نخل های خرمای شاهانی می باشد.

اگر شیرینی زیاد اذیتتان می کند ما به شما این خرما را پیشنهاد می کنیم زیرا شیرینی کمتری دارد و  با ذائقه بسیاری از افراد سازگار است. 

در میناب به آن خرما شامونی گفته می شود. در بندرعباس و حاجی آباد هم به خورک شانی معروف است.

خرمای شاهانی خرما شاهانی خرید خرما شاهانی قیمت خرما شاهانی فروش خرما شاهانی فروش اینترنتی خرما شاهانی فواید خرما شاهانی میوه خرما شاهانی خارک خرما شامونی خورک شانی نخل خرما شاهانی درخت خرما شاهانی

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :